Den här hemsidan använder Cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta besöka sidan godkänenr du vårt användande av cookies. Lär dig mer.

ATT ERBJUDA EN TRANSPARENT INVESTERINGSUPPLEVELSE. DINA MEDEL FÖRVARAS PÅ SEPARATA KONTON I KREDITINSTITUT INOM EU.

Säkerhet, integritet och skydd av våra kunders intressen är vår högsta prioritet. Vi följer alltid normerna i de rättsliga kraven, inklusive due diligence och öppenhet när det gäller vår prissättning, provisioner och förfaranden.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

iTrade Global (CY) Ltd är auktoriserad och licensierad av Cyprus Securities and Exchange Comission (Licensnummer 298/16), den övervakande myndigheten för investeringstjänster i Cypern. CySEC deltar i European Securities and Markets Authority (ESMA) övervakningsstyrelse. iTrade Global (CY) Ltd innehar en gränsöverskridande CySEC licens för att erbjuda investering och sammankopplade tjänster. Vi styrs av EU och lokala regleringar så som European Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II) och Cyprus Investment Services and Law som styr investeringstjänster, utövandet av investeringsaktiviteter, driften av reglerade marknader och andra relaterade delar L87(I)/2017.

MIFID II

MIFID II Direktiv 2014/65/EU kom i kraft den 1 januari 2018 för att stärka investerarskyddet och förbättra finansiella marknader för att göra dem mer effektiva, motståndskraftiga och transparenta. Direktivet antogs i Cypern genom Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets lagen från 2017 (Lag 87(I)/2017). Huvudsyftet med European Union Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) är att: förbättra effektiviteten, öka finansiell transparens, uppmuntra konkurrens och effektivt skydda kunder. MiFID II tillåter även att investeringsföretag får erbjuda investerings och liknande tjänster i en annan medlemsstat och/eller tredje land, förutsatt att sådana tjänster täcks in i investeringsfirmans tillstånd.


Minska motpartens risker

TradeFW är partner till flera stora bankinstitutioner. Kundernas pengar förvaras hos banker inom EU med gott rykte. Interna begränsningar säkrar att kundernas pengar fördelas bland olika banker och betaltjänstleverantörer samtidigt som kreditrisken övervakas kontinuerligt. Kundernas pengar förvaras enbart i länder där segregering av kundernas pengar stöds av det lokala lagliga ramverket.

Saldoskydd

TradeFW erbjuder skydd mot negativt saldo för alla sina kunder som en del av kundavtalet, så länge det inte manipuleras och accepteras i god tro. Vi har en strikt policy som säkrar att våra kunder aldrig kan förlora mer än deras insättningar.

Skyddande av kundernas pengar

Som ett reglerat företag möter TradeFW följande regelverk relaterade till kundernas pengar:

Segregering av kundmedel

Alla kunders pengar som sätts in hos TradeFW är helt segregerade från företagets egna pengar och förvaras på separata bankkonton. Detta säkrar att pengar som tillhör kunder inte kan användas för något annat syfte. Våra finansiella rapporter granskas av interna såväl som externa revisorer som är auktoriserade av myndigheter samt en ledande global revisor vilket säkrar att vår verksamhet bedrivs enligt högsta möjliga standards.

Investerarskydd

Företaget är medlem i Investor Compensation Fund (ICF) vilket säkrar att Företaget betalar ersättning till alla sina kunder om det mot all förmodan skulle bli insolvent eller vara tvingat att upphöra sin verksamhet. Nivån på kompensationen beror på rådande fordringar från kunder. Vänligen se företagets juridiska dokumentation och sektionen om policyn för investerarskydd för ytterligare information.

Registreringar

Vi är en investeringsfirma som är auktoriserade av en EU medlemstats regulator i enlighet med MiFID direktivet, iTrade Global (CY) Ltd är registrerat hos olika tillsynsorgan i EES-medlemsländer som tillåter tillhandahållande av tjänster i deras jurisdiktioner. Den fullständiga listan kan ses nedan.